Het duurzaamheidsspel

Je score voor deze vraag is:  -2

Noteer je score op het scoreformulier en je motivatie voor de gemaakte keuze.