Het duurzaamheidsspel

Je score voor deze vraag is: 3

Noteer je score op het scoreformulier en je motivatie voor de gemaakte keuze.